CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dominik Marchewka

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej a Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Pismo na pierwszy rzut oka wydaje się pismem urzędowym. Czerwone pieczątki, sygnatura sprawy, powołanie na określone przepisy prawne.

CEODG

Czym jest natomiast: zwykłym oszustwem! Dlaczego?

Continue reading “CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” »

ZNĘCANIE SIĘ , PRZESŁANKI PRZESTĘPSTWA……

Znęca się – pojęcie to oznacza zadawanie cierpień, które mają na celu udręczenie pokrzywdzonego. Ze swej istoty pojęcie to zawiera również element intensywności, częstotliwości i trwałości tych działań. Zazwyczaj znęcanie się polega na działaniu wielokrotnym. Sąd może jednak uznać za przestępstwo znęcania się także działanie jednorazowe ale o dużej dotkliwości.

ZNĘCANIE SIĘ

Continue reading “ZNĘCANIE SIĘ , PRZESŁANKI PRZESTĘPSTWA……” »

MEDIATOR SĘDZIA W STANIE SPOCZYNKU TERESA MARCHEWKA —–> NAJLEPSZY SPECJALISTA W POLSCE

Mediator (Sędzia w Stanie Spoczynku) Teresa Marchewka ——–>Specjalista Mediacji Rodzinnej  w Polsce

http://www.zumi.pl/5562851,Teresa_Marchewka_Mediator,Sosnowiec,firma.html

https://plus.google.com/118162846135754064744

Mediator Teresa Marchewka

Continue reading “MEDIATOR SĘDZIA W STANIE SPOCZYNKU TERESA MARCHEWKA —–> NAJLEPSZY SPECJALISTA W POLSCE” »

ADWOKAT DOMINIK MARCHEWKA

AKTUALNOŚCI PRAWNE CO W PRAWIE PISZCZY…..

https://www.facebook.com/adwokatmarchewka/

adwokat dominik marchewka

 

Rekordowy skok długu. Rząd PiS zadłuża kraj najszybciej ze wszystkich ekip

 Internetowy System Aktów Prawnych

http://forsal.pl/artykuly/968858,rekordowy-skok-dlugu-rzad-pis-zadluza-kraj-najszybciej-ze-wszystkich-ekip.html

TESTAMENT

Powszechnie wiadome jest, że spadkodawca może, ale nie musi pozostawić testamentu. Jeżeli natomiast testamentu nie ma, do dziedziczenia powołani są tzn. spadkobiercy ustawowi, których katalog wymienia wprost Kodeks Cywilny. Continue reading “TESTAMENT” »

EGZEKUCJA KOMORNICZA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest kolejnym z możliwych i najpopularniejszych sposobów egzekucji, służących wyegzekwowaniu świadczeń pieniężnych.

zajęcie komornicze

Organem egzekucyjnym właściwym rzeczowo do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest komornik, którego właściwość miejscowa została określona w odniesieniu do miejsca zamieszkania dłużnika, a nie siedziby pracodawcy, o czym mówi art. 880 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pamiętajmy, że przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę stosuje się nie tylko do należności związanych ze stosunkiem pracy i innymi stosunkami prawnymi, do których stosuje się przepisy prawa pracy, lecz także do świadczeń powtarzających się i służących zapewnieniu utrzymania. Continue reading “EGZEKUCJA KOMORNICZA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ” »

EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI

CHCESZ POCZYTAĆ O EGZEKUCJI Z RUCHOMOŚCI…

http://www.factolex.pl/egzekucja-z-ruchomosci/

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH

Aktualny Internetowy System Aktów Prawnych

 Internetowy System Aktów Prawnych

10 TRIKÓW FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA ZANIŻANIE UBEZPIECZEŃ Z OC

  • .Kalkulacja szkody na podstawie cen zamienników części

Okazuje się, że nie tylko Ty kupując części zamienne zastanawiasz się, czy kupić oryginał czy zamiennik. Przed podobnym dylematem staje towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacając świadczenie z polisy OC. Rachunek ekonomiczny zdecydowanie przemawia za zamiennikami, które z reguły są dużo tańsze od oryginalnych części. Zdarza się zatem, że odszkodowanie wypłacone jest na podstawie cen części alternatywnych.

Ubezpieczyciel może tak postąpić tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę lub jeśli w pojeździe przed wypadkiem wykorzystane były także części alternatywne. W każdym innym przypadku zastosowanie ma art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wynika z tego, że możesz domagać się wykorzystania oryginalnych części przy naprawie swojego samochodu. Continue reading “10 TRIKÓW FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA ZANIŻANIE UBEZPIECZEŃ Z OC” »

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis